محصولات ویژه

سامانه IREMADE زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

brand
brand

Iremade
مرجعی تخصصی برای خرید و فروش و اجاره تجهیزات پزشکی کار کرده و احیا شده می باشد.
این سامانه فعالیت خودرا در پژوهشکده بوعلی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز نمود.

آخرین اخبار و مطالب آموزشی