درباره ما

Iremade
مرجعی تخصصی برای خرید و فروش و اجاره تجهیزات پزشکی کارکرده و احیا شده می باشد.
این سامانه فعالیت خودرا در پژوهشکده بوعلی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز نمود.

می توانید تجهیزات بلا استفاده خود را به تجهیزات موردنیاز تبدیل کنید .از طریق کارشناسان ما می توانید تجهیزات مورد نظر را با اطمینان از سلامت و کیفیت دستگاه و قیمت واقعی محصول خریداری کنید.
و به دلیل گرده همایی فروشندگان تجهیزات پزشکی در این سامانه شما می توانید به صورت مستقیم از فروشنده اصلی دستگاه خود را خریداری کنید.

واحد اجاره iremade:

باتوجه به پیشرفت امکانات و تجهیزات پزشکی و از طرفی افزایش خطر عفونتهای مقاوم به درمان بیمارستانی ، بسیاری از پزشکان دلسوز بعد از انجام اقدامات ضروری بیمارستانی اقدام به ترخیص بیمار می کنند. ما برای کاهش هزینه درمان به شما پیشنهاد می کنیم وسایل گران و یا سایر وسایل پزشکی مورد نیاز خود را که از ما و یا همکاران ما برای مدتی که مورد نیاز شماست اجاره کنید .

اجاره تجهیزات پزشکی کارکرده
تجهیزات بیمارستانی آی ریمید

آنچه ما واقعا انجام می دهیم؟

ایجاد بستری تخصوصی برای خریدو فروش مطمئن تجهیزات پزشکی کارکرده و همچنین با گردهمایی فروشندگان، بیشترین تنوع کالا را به شما عزیزان عرضه کنیم.

اهداف ما

بازگردانی تجهیزات پزشکی بلا استفاده به چرخه سلامت.

ارائه محصولات با مناسب ترین قیمت بر اساس ارزش واقعی محصول.

افزایش سطح آگاهی مهندسین پزشکی

تاریخچه شروع

این سامانه فعالیت  خود را از سال 96 با همکاری مرکز کاتد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز زنمود.