فروشنده شوید …

فرم فروشندگان

  • تصویر باید از نمای کلی دستگاه باشد و تصویر باید با کیفیت باشد
  • تصویر از زاویه دیگر دستگاه
  • مشخصات دستگاه مانند: برند دستگاه، مدل دستگاه وسایل جانبی،و .... و در صورت وجود هر ایرادی در دستگاه حتما قید نمایید
  • قیمت: $0.00 تعداد/مقدار :