Benefits-Of-A-Humidifier-While-Sleeping

7 مزیت استفاده از بخور سرد در رژیم مراقبت از پوست

گاهی پس از شستن صورت یا هر زمانی در طول روز پوست احساس خشکی، کشیدگی یا کدر شدن می کند. همچنین، در طول روز، پوست ما رسوبات آب خود را به سرعت بسته به شرایط و آب و هوا از دست می دهد.در آن زمان پوست به حالت خشکی می رسد و کدر به نظر می رسد. این حالت از دس...

ادامه مطلب