نتایج آزمایش قند خون و تفسیر آن

نتایج آزمایش قند خون

مقدار قندخون و نتایج آزمایش قند خون برای همه یکسان نیست. اگرچه انجمن دیابت آمریکا اهداف را برای اکثر بزرگسالان غیر باردار ارائه می کند، محدوده هدف ممکن است بسته به عوامل بسیاری متفاوت باشد. این موارد شامل سن شما، شرایط زمینه‌ای، ابتلا به دیابت و مدت زمان، داروهایی که مصرف می‌کنید و سایر ملاحظات است.

نتایج عادی

تفسیر نتایج شما به نوع آزمایش قندخون و آخرین زمان صرف غذا بستگی دارد :

نتایج غیر طبیعی

با انجام آزمایش قندخون ناشتا و مشاهده نتایج غیر طیعی زیر، ممکن است پیش دیابت یا دیابت داشته باشید :


اگر یک آزمایش تصادفی قند خون انجام دادید، سطح 200 میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر اغلب به معنای ابتلا به دیابت است. پزشک شما احتمالاً آزمایش قند خون ناشتا را برای تأیید تشخیص یا آزمایش دیگری مانند A1c یا آزمایش تحمل گلوکز تجویز می کند.

نتیجه آزمایش قند خون پس از صرف غذا در سطح بالای 180mg/dL دیابت شما به خوبی کنترل نشده. ممکن است پزشک شما نیاز به تنظیم داروهای شما داشته باشد.

منبع : https://www.healthline.com/health/glucose-test-blood#results

ذ د د د د  د د د د د د د د د ذ د د د د  د د د د د د د د د 

قبلی
آزمایش قندخون چیست؟
بعد
تفاوت بین دستگاه های بخور سرد وگرم

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید