مشاوره

مشاوران و کارشناسان توانای iremade در انتخاب و خرید تجهیزات پزشکی در کنار شما هستند.

خانم مهندس توسلیان

با 10 سال سابقه کار در حوزه خرید و فروش تجهیزات دندان پزشکی

آقای مهندس علیرضا رزقی

با 6 سال سابقه کار در حوزه خرید و فروش تجهیزات چشم پزشکی و اپتومتری

خانم مهندس فرشیدنیا

دارای 3 سال سابقه کار در حوزه خرید و فروش تجهیزات بیمارستانی

I a m t e x t b l o c k. C l i c k e d i t b u t t o n t o c h a n g e t h i s t e x t. L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t, c o n s e c t e t u r a d i p i s c i n g e l i t. U t e l i t t e l l u s, l u c t u s n e c u l l a m c o r p e r m a t t i s, s l e o. خرید و فروش . بازار و فروش . کار و فروش